MASTERCLASS 1

….MEDITATION IN MOTION..

Meditatie in beweging…. 

Qi Gong

….Saturday..Zaterdag…. 16 & ….Sunday..Zondag…. 17 November 2019


….A 3-hours class of Qi Gong; a Chinese mind-body practice, will give you insights in techniques which have a powerful value in preventing or treating many physical and mentally health problems. Qi Gong is a practice to maintains strength, flexibility and balance.

The easy to practice, soft movements, stimulate a better flow of your Qi, the life energy. Gong is your process to improve the circle of patience, effort and time. The postures, movements and breathing techniques who you will learn have a direct change in your health condition. By generate peace in your mind you can controle your life; physical, emotional, mental and social. ..In een 3 uur durende Qi Gong les; een Chinese bewegingsleer, zal je technieken aanleren die van grote waarde zijn in het voorkomen of behandelen van fysieke en mentale gezondheidsproblemen.
De eenvoudig aan te leren zachte bewegingen stimuleren een betere doorstroming van de Qi, de levensenergie, waarbij Gong staat voor het werkproces van geduld, moeite en tijd. De houdingen, bewegingen en ademhalingstechnieken die je leert zullen direct een positieve bijdrage leveren op de gezondheid. Door het creeren van kalmte kun je je leven beter overzien en beheersen; fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal. ….

Schermafbeelding 2019-08-06 om 08.50.09 3.jpeg

….Teacher Mario Santoni..Docent…. Mario Santoni

….Mario is a graduate of Tai Chi Chuan of the Yang Family at the Academy for Teachers, attaining the 5th level of the technique. In 2011 he established a school of Tai Chi Chuan in Italy, where he continues to teach courses. He has also completed training as a Circular and Conscious Breath operator. ..Mario is een afgestudeerde van Tai Chi Chuan van de Yang-familie aan de academie voor leraren. Hier heeft hij niveau 5 behaalt van techniek. In 2011 richtte hij een school op van Tai Chi Chuan in Italië, waar hij cursussen leidt. Daarnaast is hij onderwezen in de circulaire en bewuste ademhaling…..

….Date & Timetable..Data & Tijden….

….3 hour classes..3 uur les….

….Saturday 16/11 10.00-13.00..Zaterdag 16/11 10.00-13.00….

….Saturday 16/11 15.00-18.00..Zaterdag 16/11 15.00-18.00….

….Sunday 17/11 10.00-13.00..Zondag 17/11 10.00-13.00….

IMG_8038.jpg

….No experience necessary!..Iedereen is welkom!….

….This experience is built to introduce you to the motion of energy through Qi Gong. ..De lessen zijn zo ontworpen om je kennis te laten maken met meerdere niveau’s van de beweging van energie doormiddel van Qi Gong…..

….Costs..Kosten….

….3 hour classes..3 uur les….

1 ….class..les…. €70,- ….a class..per les….

2 ….classes..lessen…. €60,- ….a class..per les….

3 ….classes..lessen…. €55,- ….a class..per les….

….classes are included tea, vegan treat and more! ..Lessen zijn inclusief thee en een vegan lekkernij!….

MASTERCLASS 2

….MEDITATION IN MOTION..

Meditatie in beweging…. 

BreatH work

….Friday 15 November 2019..Vrijdag 15 November 2019….


….The conscious breath is circular and aware, this meant that while we breath our attention is focused on the person who is breathing. This type of breathing brings up a series of stimuli who can have a high impact. Usually, facing these stimuli, our attention goes to what we feel, to the object that comes to mind. But by breathing with a conscious circular breath we bring our attention on the I, who is perceiving. Therefore, the perceived object - the stimulus- and the person will be separated. At this point we can have an open mind to whatever we face or whatever thought that comes up. The breath becomes an anchor, the attentions stays focused on ourselves. ..Een bewuste ademhaling is cirkelvormig, wat betekent dat terwijl we ademen, onze aandacht gaat naar wie ademhaalt. Dit type ademhaling brengt een serie aan prikkels naar boven, die behoorlijk intens kunnen zijn. Meestal, wanneer wij deze prikkels ervaren, gaat onze aandacht uit naar wat we voelen, het object dat boven komt drijven. Maar in de bewuste circulaire adem wordt vereist dat de aandacht gaat naar de “ik” als waarnemer. Door dit te doen, zal het waargenomen object - de prikkels - en de persoon die het waarneemt, van elkaar worden gescheiden…..

….Let go of control over what is surfacing, pleasant or unpleasant, without any judgement. This breath process reactivates our life energy (Qi) which expresses itself through vitality, enthusiasm, creativity, getting us closer to the innermost expression of ourselves. ..Laat de controle los over wat zich aandient aan de oppervlakte door middel van de ademhaling, aangenaam of onaangenaam. Zonder enig oordeel zal je blijven openstaan voor wat boven komt drijven. De adem wordt een anker, de aandacht blijft gericht op jezelf. Deze ademhalingstechniek reactiveert je levensenergie (Qi), waardoor gebieden in het lichaam openen, diep liggende blokkades worden opgeheven en er ruimte zal zijn voor herstel; fysiek, emotioneel, mentaal en/of sociaal…..

Schermafbeelding+2019-08-06+om+08.50.09+3.jpg

….Teacher Mario Santoni..Docent…. Mario Santoni

….Mario is a graduate of Tai Chi Chuan of the Yang Family at the Academy for Teachers, attaining the 5th level of the technique. In 2011 he established a school of Tai Chi Chuan in Italy, where he continues to teach courses. He has also completed training as a Circular and Conscious Breath operator. ..Mario is een afgestudeerde van Tai Chi Chuan van de Yang-familie aan de academie voor leraren. Hier heeft hij niveau 5 behaalt van techniek. In 2011 richtte hij een school op van Tai Chi Chuan in Italië, waar hij cursussen leidt. Daarnaast is hij onderwezen in de circulaire en bewuste ademhaling…..

….Date & Timetable..Data & Tijden….

….Friday 15/11 between 18.00-22.00 .. Vrijdag 15/11 tussen 18.00-22.00….

TMAB%252BYLzTe%252Bg%2525%2525e8FNOfFg.jpg

….No experience necessary!..Iedereen is welkom!….

….This experience is built to introduce you to the motion of energy through breath work. ..De les is zo ontworpen om je kennis te laten maken met meerdere niveau’s van de beweging van energie doormiddel van ademwerk…..

….Costs..Kosten….

….Individual..Prive…. 1 ….hour..uur…. €100,-

….Group..Groep…. 1,5 ….hour..uur…. €200,- (4 to 6 max*)

*….You’re more than welcome to have your own session, create your own group session or join others, full is full. ..*Het is mogelijk om een prive sessie te boeken, een eigen groep samen te stellen of deel te nemen in een door ons samengestelde groep. Vol is vol…..

….classes are included tea, vegan treat and more! ..Lessen zijn inclusief thee en een vegan lekkernij!….