....Villa Etiquette..Onze Huisregels....  


....The relationship between our guests and staff has been built on the polite consideration of house rules. Together we set the unwinding and welcoming ambience. ..De relatie tussen onze gasten en ons personeel is gebaseerd op de beleefde inachtneming van huisregels. Samen maken we een ontspannen en gastvrije sfeer.....

 

....The villa..De Villa....

....To ensures everyone enjoys their visit to the villa we ask to be polite to all guests and staff. Phones are allowed in the common areas but please be considerate to the guests around you. No loudspeakers, headphones only. All coats and bags are left in the cloakroom facilities and not draped on furniture or left in hallways. ..Om ervoor te zorgen dat iedereen geniet van zijn bezoek aan de villa vragen wij u om beleefd te zijn voor alle gasten en personeel. Telefoons zijn toegestaan in de gemeenschappelijke ruimtes, maar wees u bewust van de gasten om u heen. Alle jassen en tassen worden achtergelaten in de garderobe en niet gedrapeerd op meubels of achtergelaten in de gangen.....

....Safety & Damage..Veiligheid & Schade....

....Bringing your own accessories is allowed on request. For safety reasons candles are not permitted. To protect the quality of the villa any decoration items who will damage walls and floors are not allowed. We ask you friendly to clean up the decoration by yourself before leaving. You are allowed to bring your own food however cooking activities is not permitted in rooms. Keep your food in the minibar or in a safety bag to prevent stains on our furniture. ..Eigen decoratie meenemen is op aanvraag toegestaan. Om veiligheidsredenen zijn kaarsen niet toegestaan in de slaapkamers. Om de kwaliteit te waarborgen, zijn decoratieartikelen die mogelijk wanden en vloeren beschadigen niet toegestaan. We vragen u vriendelijk al uw decoratie zelf op te ruimen voordat u uw slaapkamer verlaat. U mag eigen eten meebrengen, maar kookactiviteiten zijn niet toegestaan in de hotelkamers. Bewaar uw eten in de daarvoor bestemde minibar of in een veilige afgesloten tas om vlekken op onze meubels en vloeren  te voorkomen. Veroorzaakte schade of vlekken zullen door ons in rekening worden gebracht.....

animals..dieren

....Animals are not allowed in the villa. ..Dieren zijn niet toegestaan in de villa..... 

smoking policy..anti rookbeleid

No smoking permitted inside the villa at any time, whether in your room, balcony, public area or elsewhere. The villa has a smoking area in front of the entrance. Smoking in the gardens is allowed but we ask you kindly to leave your cigarettes in the ashtray in front of the entrance. We reserve the right to charge you a reasonable fee in respect of specialist cleaning in the event we suspect smoking has taken place in your room during your stay. We also reserve the right to terminate the remainder of your stay in the event that we find you have failed to comply with our smoking policy. ..Roken is niet toegestaan in de villa of op het balkon. De villa heeft een rookpaal voor de ingang. Roken in de tuin is toegestaan, maar we vragen u vriendelijk om uw sigaretten in de asbak bij de ingang op te ruimen. We behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen voor specialistische schoonmaak in het geval we vermoeden dat u rookwaren genuttigd heeft in de villa. We behouden ons ook het recht voor om de rest van uw verblijf te beëindigen wanneer we vaststellen dat u ons rookbeleid niet naleeft.

Parking..Parkeren

....We are happy to have our own parking available on our property. Although when it's very busy, and all spots are taken, you can park your car for free on the street in front of the villa. Please do not park on the grass. ..De villa beschikt over een eigen parkeergelegenheid op het terrein. Wanneer alle plekken ingenomen zijn, kunt u uw auto gratis parkeren in de straat. Gelieve niet op het gras te parkeren....

Noise..geluid

....All guests are asked to respect our other guests when in their room, hallways, any other premises of the villa or while in the surrounding area. ..We vragen u vriendelijk om de rust van onze andere gasten te respecteren.....  

....Damage & Loss..Schade & Verlies....

....We provide a safe in each room for the storage of personal items and all reasonable efforts are made to provide a secure environment. Nevertheless, the risk of car theft, damage or loss of our guests' personal possessions cannot be eliminated entirely. We strongly advise you against leaving valuable items in your car, even just a bag can be a target for thieves. ..We hebben elke kamer voorzien van een laptopkluis voor de opslag van persoonlijke spullen en doormiddel van andere oplossingen willen wij een veilige omgeving aanbieden. Niettemin kan het risico van autodiefstal, schade aan of verlies van persoonlijke bezittingen niet volledig worden geëlimineerd. We raden u ten zeerste af waardevolle spullen achter te laten in uw auto, zelfs een lege tas kan een doelwit zijn voor auto inbrekers..... 

....We shall not be liable to any guest for any loss, damage or injury suffered by our guests or to their property. However, this does not exclude or limit in any way our liability where it would be unlawful to do so, and which includes liability for death or personal injury caused by our negligence (or the negligence of our employees, agents or subcontractors). ..We zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel geleden door onze gasten of hun eigendom. Dit sluit echter niet uit of beperkt deze, wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen, en die aansprakelijkheid inhoudt dat persoonlijk letsel veroorzaakt wordt door onze nalatigheid (of dat van onze medewerkers of onderaannemers)..... 

Children..kinderen

....The villa is designed for adults, but we are child-friendly so we welcome children from the age of 10! Please be considerate of other guests when you bring your children and please remember that your children are your responsibility at all times. ..De villa is ontworpen voor volwassenen, maar we zijn kindvriendelijk dus we verwelkomen kinderen vanaf 10 jaar oud. Houd rekening met andere gasten wanneer u uw kinderen meeneemt en vergeet niet dat uw kinderen te allen tijde uw verantwoordelijkheid zijn.....